24 januari 2022

De Nationale Bank van België richt een procedure in voor de erkenning van bedrijfsrevisoren met het oog op het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij verzekeringsondernemingen.

Kandidaturen moeten uiterlijk op dinsdag 31 mei 2022 per e-mail worden gericht aan de Nationale Bank van België, dienst Financiële stabiliteit, AML-toezicht en prudentieel beleid van banken, naar volgend e-mailadres: Supolaudit@nbb.be.

Links en documenten

Deze oproep werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2022

 

Gerelateerd

IREFI Notice 2022/12: FSMA permanent learning 2022

IREFI Notice 2022/10: Update model reports prudential reporting 30 June 2022

IREFI Notice 2022/09: Attention points on 30 June 2022