18 april 2014

Het Europees Parlement heeft in plenaire zitting op 15 april een nieuwe richtlijn aangenomen waardoor beursgenoteerde bedrijven met meer dan 500 werknemers duurzame facetten van de bedrijfsvoering moeten betrekken in hun jaarverslag. Naar verwachting zullen zo’n 6.000 grote ondernemingen in de EU onder de bepalingen van de nieuwe richtlijn vallen.

De richtlijn werd aangenomen met een grote meerderheid van 599 tegen 55 stemmen.

Beursgenoteerde bedrijven met meer dan 500 werknemers zijn vanaf 2017 verplicht om het gevoerde beleid met betrekking tot milieu, mensenrechten, diversiteitsbeleid en anti-corruptiemaatregelen te beschrijven in het jaarverslag. De Richtlijn treedt in werking na goedkeuring door de Raad en publicatie in het Publicatieblad van de EU.

De deze week door het Europees Parlement aangenomen tekst is hier te vinden. Het gaat daarbij om de pagina's 312 tot 346.

Gerelateerd

De auditor en de connectiviteit tussen de financiële en de niet-financiële informatie: hoe pakken we deze nieuwe uitdaging aan?

Déborah Fischer, bedrijfsrevisor, lid van de Commissie ESG van het IBR

Advies 2021/03: Vennootschappen die gecontroleerd worden door de overheid – Nieuwe verplichting inzake de openbaarmaking van een remuneratieverslag – vervanging van advies 2018/01

Update ESEF-rapporteringshandboek