12 juni 2017

De omzetting van richtlijn 2014/95/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde ondernemingen en groepen gebeurde met de wet van 3 september 2017
 
Voor het boekjaar dat aanvangt op 1 januari 2017 of gedurende het kalenderjaar 2017 moet een verklaring van niet-financiële informatie worden opgesteld door een organisatie van openbaar belang die meer dan 500 werknemers tewerkstelt en meer dan 17.000.000 EUR balanstotaal of een omzet van meer dan 34.000.000 EUR heeft. De commissaris gaat na of deze verklaring daadwerkelijk is opgemaakt en opgenomen in het jaarverslag of in een afzonderlijk verslag en of de niet-financiële informatie al dan niet in overeenstemming is met de jaarrekening.

Gerelateerd

Advies 2021/03: Vennootschappen die gecontroleerd worden door de overheid – Nieuwe verplichting inzake de openbaarmaking van een remuneratieverslag – vervanging van advies 2018/01

Mededeling 2018/11: Parlementaire vraag en antwoord met betrekking tot het toepassingsgebied van de vrijstelling inzake de verklaring niet-financiële informatie

Belang van rapportering van niet-financiële informatie van ondernemingen neemt toe