5 februari 2020

Op verzoek van de algemene directie KMO-beleid van de FOD Economie is een nieuwe overheidsopdracht gepubliceerd met betrekking tot een financiële audit bij de erkende ondernemingsloketten.

Om deze audit te kunnen uitvoeren, dient men bedrijfsrevisor te zijn.

Alle documenten zijn beschikbaar op het e-Procurement platform.

De offertes moeten ingediend worden tegen 2 maart (14u).

Gerelateerd

College lanceert overheidsopdracht voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles bij bedrijfsrevisoren die controleopdrachten uitvoeren bij OOB's

College lanceert overheidsopdracht voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles en andere inspectieopdrachten bij bedrijfsrevisoren die geen controleopdrachten uitvoeren bij OOB’s

Indieningstermijn verlengd tot 29 januari 2021

Mededeling 2019/22: Persoon die gemachtigd is om een offerte in het kader van een overheidsopdracht te ondertekenen voor rekening van een vennootschap