10 augustus 2018

Ingevolge de openbare raadpleging omtrent het ontwerp van bijkomende norm (herzien in 2018) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s, die liep van 5 februari 2018 tot 5 maart 2018, heeft de Raad van het IBR op 21 juni 2018 voormelde norm aangenomen en, overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016, voorgelegd aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) en de Minister die bevoegd is voor Economie.

De HREB heeft het ontwerp van norm goedgekeurd op 20 juli 2018. Deze norm treedt pas in werking met de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het bericht tot goedkeuring van de norm door de Minister die bevoegd is voor Economie. In afwachting van deze goedkeuring wil de Raad van het IBR u in kennis stellen van de tekst van dit ontwerp van norm.

Voor de volledigheid van uw informatie vindt u tevens een versie met zichtbare wijzigingen ten opzichte van de versie voorgelegd aan openbare raadpleging.

Gerelateerd

ISA's correct en pragmatisch toepassen? Overzicht van de beschikbare tools

Stéphanie Quintart, adviseur IBR

Mededeling 2022/10: Aandachtspunten met betrekking tot de nieuwe norm permanente vorming

Mededeling 2022/09: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de toepassing van de ISA's 250 (Herzien), 315 (Herzien 2019) en 540 (Herzien) in België

Termijn: 5 oktober 2022