29 augustus 2013

Het bericht van 22 augustus 2013 van Minister Vande Lanotte met betrekking tot de goedkeuring van de bijkomende norm van 29 maart 2013 bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s) is op 28 augustus 2013 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

  • Gerelateerde pagina: Overzicht  (link) van de normen inzake de toepassing van de ISA's in België

Gerelateerd

Beslissing HREB na lange en moeizame procedure: weigering tot goedkeuring effectennorm en onontvankelijkheid normen omzetting, fusies-splitsingen en ontbinding

ISA's correct en pragmatisch toepassen? Overzicht van de beschikbare tools

Stéphanie Quintart, adviseur IBR

Mededeling 2022/10: Aandachtspunten met betrekking tot de nieuwe norm permanente vorming