20 mei 2021

De minister van Economie heeft op 10 mei 2021 de norm inzake de opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten goedgekeurd. Het bericht tot goedkeuring verscheen op 19 mei 2021 in het Belgisch Staatsblad.

Deze norm treedt in werking voor de verslagen uitgebracht na de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van dit bericht.

U kan de goedgekeurde norm hier consulteren.

Gerelateerd

Mededeling 2024/10: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van Norm inzake de toepassing van ISRS 4400 (Herzien) Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie in België (termijn: 29 mei 2024)

Mededeling 2024/09: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van Specifieke beroepsnorm voor opdrachten van wettelijke assurance van (geconsolideerde) duurzaamheidsinformatie (termijn: 28 april 2024)

Mededeling 2023/06: Afsprakennota omtrent de implementatie van het model COSO-ERM in de Zorgkassen in 2022