20 mei 2021

De minister van Economie heeft op 10 mei 2021 de norm inzake de opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten goedgekeurd. Het bericht tot goedkeuring verscheen op 19 mei 2021 in het Belgisch Staatsblad.

Deze norm treedt in werking voor de verslagen uitgebracht na de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van dit bericht.

U kan de goedgekeurde norm hier consulteren.

Gerelateerd

Mededeling 2023/06: Afsprakennota omtrent de implementatie van het model COSO-ERM in de Zorgkassen in 2022

De HREB keurt 3 ontwerpnormen goed

Mededeling 2020/05: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten (termijn: 25 april 2020)