24 februari 2016

 

Op vraag van de federale Minister bevoegd voor Economie, Kris Peeters, heeft de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) twee adviezen opgesteld die kaderen in de hervorming van de wettelijke jaarrekeningencontrole. De Hoge Raad heeft deze adviezen recent op zijn website gepubliceerd:

Gerelateerd

Europese enquête inzake governance en audit. De aantrekkelijkheid van ons beroep staat centraal in de bezorgdheden van het IBR

Marc Bihain, secretaris-generaal IBR

Aanwerving van een wetenschappelijk adviseur bij de Hoge Raad voor de Economische Beroepen

Wij zullen niet ontsnappen aan een volgende audithervorming

Sandrine Van Bellinghen, algemeen afgevaardigde Europese en internationale relaties IBR