19 februari 2021

Op 5 februari 2021 heeft de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) beslist om de volgende drie ontwerpnormen, die de Raad van het IBR had voorgelegd, goed te keuren.

Om in werking te treden is de publicatie van het bericht tot goedkeuring van deze normen door de minister van Economie in het Belgisch Staatsblad vereist.

Norm permanente vorming

Ter vervanging van de norm met betrekking tot de permanente vorming van 30 augustus 2007, heeft de Raad van het IBR van 25 februari tot 25 april 2020 een openbare raadpleging georganiseerd over een ontwerpnorm permanente vorming.

Naar aanleiding van de hoorzitting die door de HREB werd georganiseerd, werd aan het IBR gevraagd om de ontwerpnorm te herformuleren, waarna begin 2021 een nieuwe hoorzitting werd georganiseerd. Deze norm treedt in werking op de eerste dag van het kalenderjaar volgend op de pu-blicatie in het Belgisch Staatsblad van het goedkeurend bericht van de Minister die bevoegd is voor Economie, met andere woorden op 1 januari 2022.

U kan de door de HREB goedgekeurde ontwerpnorm hier raadplegen.

Norm inzake de opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten

De HREB maakte in juni 2019 gebruik van het injunctierecht waarover hij beschikt krachtens artikel 31, §3 van de wet van 7 december 2016. Naar aanleiding daarvan heeft de Raad van het IBR tussen 25 maart tot 25 april 2020 een openbare raadpleging georganiseerd over een ontwerp van norm inzake de opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten. Bij het uitwerken van deze ontwerpnorm is het IBR in overleg getreden met de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (CDZ).

Naar aanleiding van de hoorzitting die door de HREB werd georganiseerd, werd aan het IBR gevraagd om de ontwerpnorm te herformuleren, waarna begin 2021 een nieuwe hoorzitting werd georganiseerd. Deze norm treedt in werking voor de verslagen uitgebracht na de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van het bericht tot goedkeuring van de Minister die bevoegd is voor Economie.

U kan de door de HREB goedgekeurde ontwerpnorm hier raadplegen.

Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng

In het licht van het WVV en de gewijzigde normatieve context dienden de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van 7 december 2001 volledig herzien te worden.

De Raad van het IBR heeft daarom een ontwerp van norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng  in  natura  en  quasi-inbreng aan een openbare raadpleging voorgelegd van 15 juni tot 15 augustus 2020. Naar aanleiding van de hoorzitting die begin 2021 door de HREB werd georganiseerd, werd aan het IBR gevraagd om de ter goedkeuring voorgelegde ontwerpnorm te herformuleren. Deze norm treedt in werking een maand na de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van het bericht tot goedkeuring door de minister die bevoegd is voor Economie.

U kan de door de HREB goedgekeurde ontwerpnorm hier raadplegen.

Gerelateerd

ESG vormingsprogramma 2024

Liberform: Verbeter je professionele vaardigheden met aantrekkelijke opleidingspremies

Mededeling 2024/11: Erkenning voor het verstrekken van assurance over duurzaamheidsinformatie - vereisten voor de permanente vorming