31 maart 2016

Op 3 maart 2016 heeft The International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR), het internationale samenwerkingsverband van onafhankelijke toezichthouders, haar vierde Inspection Findings Survey Report gepubliceerd over de uitkomsten van inspecties door IFIAR-leden.

De belangrijkste conclusie is dat de kwaliteit van de audits bij Organisaties van Openbaar belang (OOB's) nog verbeterd kan worden, in het bijzonder op het gebied van internal control testing, fair value measurement, revenue recognition en risk assessments.

IFIAR en de geïnspecteerde netwerken hebben naar aanleiding van de resultaten afgesproken om het aantal tekortkomingen met ten minste 25 procent te verminderen in de komende vier jaar.

Persbericht IFIAR

IFIAR 2015 Inspection Findings Survey Report

Gerelateerd

Mededeling 2020/16: Wijziging van de wet van 7 december 2016 door de wet van 20 juli 2020

Wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

De EBA publiceert richtlijnen inzake de communicatie tussen de toezichthouders en de auditors van financiële instellingen