20 april 2017

De voorwaarden om toe te treden tot de stage van bedrijfsrevisor werden gewijzigd ingevolge de inwerkingtreding van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.

Om de impact van deze nieuwe regelgeving op de toegang tot en het verloop van de stage te verduidelijken, heeft de Stagecommissie van het IBR een mededeling uitgewerkt.

Gerelateerd

Een digitale stap vooruit met het elektronisch stagedagboek!

COVID-19: Aanpassing organisatie bekwaamheidsexamens en stageseminaries

Regels voor toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor bijgewerkt