30 maart 2020

Beste stagiair(e),

De uitbraak van het COVID19-virus heeft een grote impact op het dagelijkse leven van iedereen, zowel op persoonlijk als op professioneel gebied. Ook het IBR moet zijn werkwijze aanpassen teneinde de huidige noodmaatregelen van de regering te kunnen respecteren. De Stagecommissie heeft in dat opzicht een aantal beslissingen genomen betreffende de organisatie van het bekwaamheidsexamen en de stageseminaries die gepland stonden in de periode mei-juni 2020.

1. Organisatie van het bekwaamheidsexamen

De Stagecommissie heeft beslist om de organisatie van het schriftelijk en het mondeling bekwaamheidsexamen (die initieel gepland waren voor 9 mei 2020 en de week van 1 juni 2020) uit te stellen naar zaterdag 5 september 2020 (schriftelijk gedeelte) en de week van 28 september 2020 (mondeling gedeelte).
 
Om organisatorische redenen wordt de deadline voor de inschrijving voor het bekwaamheidsexamen van 5 september 2020 vastgelegd op 30 juni 2020. De inschrijvingen verlopen nog steeds via het IBR portaal. De stagiairs die reeds ingeschreven waren voor de sessie van 9 mei 2020, worden automatisch ingeschreven voor het examen van 5 september 2020. Indien deze nieuwe datum niet past, kan er worden uitgeschreven via het IBR portaal en worden de eventueel reeds betaalde inschrijvingskosten terugbetaald.
 
De examensessie van 7 november 2020 (schriftelijk gedeelte) en de week van 30 november 2020 (mondeling gedeelte) blijft behouden.

2. Organisatie van de stageseminaries

De stageseminaries zullen worden vervangen door interactieve webinars die vanop afstand kunnen worden gevolgd en waarbij de gelegenheid wordt geboden om vragen te stellen. Alle reeds vastgelegde data in de periode mei-juni 2020 – zoals gepubliceerd op de website van het Instituut – blijven bijgevolg behouden. De stagiairs die wensen deel te nemen aan de webinars worden gevraagd om zich hiervoor – net zoals voor de klassieke stageseminaries – in te schrijven via het IBR portaal en dit uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van het seminarie. De inschrijvingsbijdrage zal worden gereduceerd van 158 EUR naar 50 EUR per seminarie. Stagiairs die reeds zijn ingeschreven voor één of meerdere stageseminaries behouden hun inschrijving. Indien de inschrijvingskosten reeds werden betaald, wordt het verschil in bedrag terugbetaald. De technische aspecten voor het bijwonen van de webinars zullen in een later stadium worden meegedeeld aan de stagiairs die zich hebben ingeschreven.
 
Voor vragen of opmerkingen omtrent deze mededeling kunt u steeds terecht bij de medewerkers van de dienst ‘Toegang tot het beroep’ (hetzij telefonisch 02/512.51.36, hetzij via e-mail stage@ibr-ire.be ).

Met vriendelijke groeten,


Patrick Van Impe
Voorzitter van de Stagecommissie

Gerelateerd

Panelgesprek rond het ‘nieuwe werken’ in de auditkantoren – 4 video’s

Jan Laplasse - diensthoofd Communicatie IBR

Vergoeding covid 25b – Wallonie : Nieuwe opdracht voor de leden van het ITAA en het IBR

Opdracht van overeengekomen specifieke werkzaamheden in het kader van de COVID-uitkeringen die door de Waalse Regering worden toegekend. ITAA en IBR ontwikkelen verslag van feitelijke bevindingen