31 juli 2019

Hierbij wenst de Raad van het IBR u in kennis te stellen van de Verordening EU/2019/834 (EMIR Refit), die in werking is getreden op 17 juni 2019. Deze verordening beoogt de verplichtingen met betrekking tot derivatencontracten die uit Verordening nr. 648/2012 (“EMIR-verordening”) voortvloeien, te vereenvoudigen en, voor bepaalde tegenpartijen, minder streng te maken, maar tegelijkertijd ook de fundamentele doelstellingen inzake financiële stabiliteit en beperking van de systeemrisico’s te handhaven. Meer bepaald worden de clearingverplichting (artikelen 4 en 10 EMIR-verordening) en de verplichting om contracten te rapporteren (artikel 9 EMIR-verordening) gewijzigd.

Naar aanleiding hiervan heeft de FSMA de vraag-en-antwoord van de ESMA met betrekking tot de vrijstelling van de meldplicht voor intragroep-contracten gepubliceerd. In de EMIR-sectie van de website van de FSMA vindt u een stramien voor de kennisgeving aan de FSMA indien u voornemens bent om die vrijstelling toe te passen.

Gerelateerd

Vereisten voor commissarissen van niet-financiële ondernemingen die otc-derivaten aangaan – herinnering

EMIR-werkgroep van het IBR

Uitstel van termijn voor de indiening van de bijzondere verslagen over de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de EMIR-verordening

Mededeling 2020/12: Opdracht van de commissaris - Toezicht op de naleving van de EMIR Verordening: herziene overeengekomen specifieke werkzaamheden ("agreed-upon procedures")