20 augustus 2018

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden (in het Engels Ultimate Beneficial Owner) in België, het zgn. UBO-register.

De wet voorziet in de verplichting (1) voor vennootschappen, (internationale) vzw’s, stichtingen, trusts, fiducieën of gelijkaardige juridische constructies om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden in te winnen en bij te houden en (2) voor bestuurders van deze entiteiten om binnen de maand gegevens over de uiteindelijke begunstigden elektronisch naar het UBO-register te sturen.

Op 14 augustus 2018 werd het
KB betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register gepubliceerd. Dit KB treedt in werking op 31 oktober 2018.

De gegevens betreffende de uiteindelijke begunstigden moeten ten laatste tegen 30 november 2018 in het register ingevoerd zijn.

De Raad van het IBR bereidt momenteel een mededeling of advies voor waarin de implicaties van dit KB voor het bedrijfsrevisoraat zullen toegelicht worden.

Gerelateerd

Een geval uit de rechtspraak van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisor

Mededeling 2021/13: UBO-register-meldingsplicht

Samenwerken tegen het witwassen en de financiering van terrorisme: jazeker, maar niet ten koste van onze veiligheid !