20 november 2012

Overeenkomstig het begeleidingsplan van de ISA's en ISQC 1 en gezien het handboek voor het intern kwaliteitsbeheersingssysteem zoals opgesteld door het ICCI, dat de toepassing van  ISQC 1 binnen bedrijfsrevisorenkantoren mogelijk maakt, heeft de Raad van het IBR, met het oog op het verduidelijken van de toepassing van ISQC 1 in België, beslist om een norm voor te stellen die de toepassing van de internationale standaard ISQC 1 verplicht maakt in België. Deze norm zal in de loop van 2013 aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen worden voorgelegd.

Gerelateerd

Advies 2021/02: ISQC 1 en wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteits-beheersingssysteem – vervanging van Adviezen 2019/16 en 2017/05

Advies 2017/05: interpretatie van de Europese auditverordening in samenhang met de norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België – opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang

Mededeling 2017/05: Impact van de wet van 7 december 2016 en van de audithervorming op de organisatie van het bedrijfsrevisorenkantoor