25 juni 2013

Voor wat betreft de kwaliteitscontrole wenst de Raad nogmaals uw aandacht te vestigen op het feit dat de Kamer van verwijzing en instaatstelling bijzonder aandachtig blijft voor de tekortkomingen die zich herhalen.

Gerelateerd

Mededeling 2020/16: Wijziging van de wet van 7 december 2016 door de wet van 20 juli 2020

Wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

De EBA publiceert richtlijnen inzake de communicatie tussen de toezichthouders en de auditors van financiële instellingen