6 maart 2014

Deze mededeling heeft tot doel de via het actualisatieformulier van het openbaar register van de bedrijfsrevisoren over te maken dossiergegevens omtrent het optreden in organisaties van openbaar belang te verduidelijken.

Gerelateerd

Impact van DAC6 op de bedrijfsrevisor en de commissaris

Steven De Blauwe, adviseur juridische zaken IBR

College lanceert overheidsopdracht voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles bij bedrijfsrevisoren die controleopdrachten uitvoeren bij OOB's

Advies 2021/14: Te nemen maatregelen ingeval een bedrijfsrevisor als commissaris werd benoemd zonder daarvan op de hoogte te zijn gebracht – vervanging van advies 2011/09