26 juni 2014

De leeftijdsgrens van 70 jaar voor de bedrijfsrevisoren werd afgeschaft met ingang vanaf 1 april 2014.

Gerelateerd

We moeten ons opnieuw als opiniemaker positioneren

Advies 2021/14: Te nemen maatregelen ingeval een bedrijfsrevisor als commissaris werd benoemd zonder daarvan op de hoogte te zijn gebracht – vervanging van advies 2011/09

Stay Safe, Stay@Home! Controles in de dienstensector