12 januari 2021

De verspreiding van het Coronavirus en de risico’s die eraan verbonden zijn, hebben overal geleid tot het nemen van buitengewone voorzorgsmaatregelen. Willen we de keten van besmetting een halt toeroepen, dan moeten we met zijn allen samenwerken, ons aanpassen en de door de overheid afgekondigde maatregelen naleven, ook op het werk.

Om het risico op besmetting maximaal te vermijden, is telewerk sinds 19 oktober 2020 wettelijk verplicht voor alle beroepen die er zich toe lenen. Deze verplichting geldt dus ook voor het beroep van bedrijfsrevisor en voor al onze medewerkers. Het feit dat we als een gereglementeerd en/of "essentieel" beroep kunnen worden beschouwd, is geen uitzondering op deze telewerkverplichting.

Wanneer telewerken echter niet mogelijk is, is het toegestaan om aanwezig te zijn op kantoor of klanten te bezoeken. Deze uitzonderingen op de telewerkverplichting - die strikt moet worden geïnterpreteerd - zijn bijvoorbeeld: opmaak van een fysieke inventaris van een klant, raadpleging van dossiers die niet gedigitaliseerd zijn, onthaalfuncties in uw kantoren, enz.  We laten de inschatting van deze uitzonderingen over aan uw professioneel oordeel.

Vanaf 5 januari zal de overheid flitscontroles uitvoeren om na te gaan of de regels worden gerespecteerd. Deze flitscontroles zullen onder andere toezien op de naleving van het telewerk in de tertiaire sector (dienstensector) en zullen plaatsvinden in de maand januari 2021 en dit over het gehele Belgische grondgebied. Via een checklist wordt duidelijk gemaakt wat een inspecteur tijdens een controle met betrekking tot de preventiemaatregelen inzake COVID-19 kan vragen.

Minister van Economie Dermagne benadrukte in zijn persbericht dat de controles een preventief karakter zullen hebben maar dat "niets belet dat onze inspecteurs bij een flagrante overtreding van de regels dringende repressieve maatregelen kunnen nemen.”

Gelieve er ook op toe te zien dat een attest wordt afgegeven aan de mensen die niet kunnen telewerken. Een model hiervan vindt hieronder.

Stay Safe, Stay@Home!

Gerelateerd

We moeten ons opnieuw als opiniemaker positioneren

Panelgesprek rond het ‘nieuwe werken’ in de auditkantoren – 4 video’s

Jan Laplasse - diensthoofd Communicatie IBR

Vergoeding covid 25b – Wallonie : Nieuwe opdracht voor de leden van het ITAA en het IBR