19 december 2014

Ik wil hierbij bevestigen dat de collectieve verzekeringspolis tot dekking van de beroepsaansprakelijkheid van de bedrijfsrevisoren, aangeboden door het IBR en verstrekt door AIG via de makelaars MARSH en WILLEMOT, de kwaliteitsbeoordelingsopdrachten in toepassing van ISQC 1 in artikel 3.2.1 dekt.

De verzekerde bedragen en de van toepassing zijnde vrijstelling zijn die van artikel 2.2 van de polis.

Gerelateerd

Arrest hof van beroep te Gent van 17 april 2023 en de aansprakelijkheid van de economische beoefenaar in het kader van de bijstand bij de opmaak van het financieel plan

Steven De Blauwe, adviseur juridische zaken IBR

De impact van het nieuwe burgerlijk wetboek (BW) op M&A transacties: pre contractuele aansprakelijkheid

Daniel Kroes, Erevoorzitter IBR
Aline Gesquiere, Advocaat Monard Law 

IN FORO: Wrongful trading (xx.227 WER): Zware sancties voor bestuurders in de middernachtzone / Tony Herbots

Lieven Acke, bedrijfsrevisor