3 juni 2015

Deze mededeling van de Raad van het IBR heeft tot doel verschillende aspecten met betrekking tot de uitoefening van de opdracht in de hoedanigheid van commissaris of bedrijfsrevisor in erkende niet-gouvernementele organisaties voor ontwikkelings-samenwerking (hierna NGO’s) overeenkomstig de Belgische reglementeringen, toe te lichten. Hierbij wordt de nadruk gelegd op bepaalde aspecten die verband houden met de geldende internationale controlestandaarden.

Gerelateerd

Mededeling 2022/05: Uitoefening van de opdracht in de hoedanigheid van commissaris in erkende niet-gouvernementele organisaties (organisaties van de civiele maatschappij en organisaties van erkende institutionele actoren) en specifieke controleopdrachten in dezelfde organisaties

Mededeling 2016/03: Uitoefening van de opdracht in de hoedanigheid van commissaris of bedrijfsrevisor in erkende ngo's voor ontwikkelingssamenwerking en specifieke controleopdrachten in die organisaties

Mededeling 2010/02: Uitoefening van het commissarismandaat in erkende NGO's voor ontwikkelingssamenwerking