3 juni 2015

Deze mededeling van de Raad van het IBR heeft tot doel verschillende aspecten met betrekking tot de uitoefening van de opdracht in de hoedanigheid van commissaris of bedrijfsrevisor in erkende niet-gouvernementele organisaties voor ontwikkelings-samenwerking (hierna NGO’s) overeenkomstig de Belgische reglementeringen, toe te lichten. Hierbij wordt de nadruk gelegd op bepaalde aspecten die verband houden met de geldende internationale controlestandaarden.

Gerelateerd

NGO-aanpassing van het koninklijk besluit van 11 september 2016

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

De invoeringstermijn voor ISRS 4400-rapporten wordt uitgesteld tot 30 september 2023


Mededeling 2022/16: Aanpassing van het modelverslag feitelijke bevindingen betreffende het financieel verantwoordingsrapport van de NGO’s die erkend zijn door de DGD

Aanpassing van het modelverslag feitelijke bevindingen betreffende het financieel verantwoordingsrapport van de NGO’s