20 december 2022

Overeenkomstig artikel 47 van het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking stelt de bedrijfsrevisor een ISRS 4400-verslag (overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie) op over de financiële verantwoording van het programma voor door de DGD erkende NGO’s. Dit verslag is bestemd voor de DGD.

Naar aanleiding van een gesprek tussen vertegenwoordigers van de DGD, de NGOfederaties en het IBR binnen de werkgroep “NGO” is overeengekomen de inhoud van bovengenoemd verslag te wijzigen om de lezer (DGD) in staat te stellen de aard en de reikwijdte van de verrichte werkzaamheden te begrijpen of er een gedetailleerder beeld van te krijgen.

Deze aanpassing verandert niets aan de opdracht van de bedrijfsrevisor of aan de bestaande controleprocedures. Het hoofddoel is derhalve de werkzaamheden en controles die momenteel worden verricht, zoals bijvoorbeeld de risicoanalyse, verder te verduidelijken.

Het aangepaste modelverslag wordt binnenkort gepubliceerd op de ICCI-website en zal van toepassing zijn op het verslag over de rekening van 2022.

Gerelateerd

NGO-aanpassing van het koninklijk besluit van 11 september 2016

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

De invoeringstermijn voor ISRS 4400-rapporten wordt uitgesteld tot 30 september 2023


Mededeling 2022/05: Uitoefening van de opdracht in de hoedanigheid van commissaris in erkende niet-gouvernementele organisaties (organisaties van de civiele maatschappij en organisaties van erkende institutionele actoren) en specifieke controleopdrachten in dezelfde organisaties