9 juni 2016

Deze mededeling kadert in de context van de omzetting van de Europese auditrichtlijn naar het Belgische recht, welke een impact heeft op de uitvoering van de kwaliteitscontroles, en in het bijzonder voor de bedrijfsrevisorenkantoren en de bedrijfsrevisoren die het voorwerp uitmaken van de lijst van controles voor 2016.  Deze mededeling werd voorbereid in samenspraak met het Kabinet van de Minister bevoegd voor economie.

Er dient een onderscheid gemaakt te worden ingevolge de controle van een kantoor die geen enkel commissarismandaat bij een organisatie van openbaar belang uitvoert (hierna OOB) (cfr. punt II Bedrijfsrevisorenkantoor/bedrijfsrevisor NIET OOB) en een kantoor die minstens één commissarismandaat bij één OOB uitvoert (cfr. Punt III. Bedrijfsrevisorenkantoor/ Bedrijfsrevisor OOB).

Deze mededeling behandelt eveneens de nieuwigheden betreffende de controles 2016 (cfr. punt IV. Nieuwigheden).

Gerelateerd

Het College publiceert de leidraad voor de kwaliteitscontrole 2023

Interview tussen de voorzitters van het CTR en het IBR ter gelegenheid van de publicatie van het actieplan CTR-CSR 2022

College van toezicht op de bedrijfsrevisoren publiceert actieplan 2022