27 februari 2017

Meerdere confraters hebben onlangs aan het Instituut een aantal vragen voorgelegd over de modellen van de jaarrekening van toepassing op de boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2016. De Raad wenst in deze mededeling enkele verduidelijkingen aan te brengen.

Gerelateerd

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Verplichte toepassing van het Belgisch model van de jaarrekening voor immigrerende vennootschappen'

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Correctie van de jaarrekening'

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Vermelding in de jaarrekening van de gegevens van de bestuurders en de commissaris'