27 februari 2017

Meerdere confraters hebben onlangs aan het Instituut een aantal vragen voorgelegd over de modellen van de jaarrekening van toepassing op de boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2016. De Raad wenst in deze mededeling enkele verduidelijkingen aan te brengen.

Gerelateerd

Advies 2023/07: Correctie van de jaarrekening – Verband tussen artikelen 3:19 WVV en 3:11 KB/WVV

Mededeling 2023/07: Opvolging van de aan bepaalde ondernemingen verleende afwijkingen van boekhoudrechtelijke en jaarrekeningrechtelijke verplichtingen

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Verplichte toepassing van het Belgisch model van de jaarrekening voor immigrerende vennootschappen'