28 februari 2017

Wij verwijzen naar onze mededeling 2017/02 met betrekking tot : “EMIR – Wet van 25 december 2016 tot omzetting van richtlijn 2014/91/EU en houdende diverse bepalingen: nieuwe verplichtingen en nieuwe opdrachten voor de commissaris.”
Als bijlage hiervan treft u het reglement van de FSMA aan waarvan sprake in bovenvermelde mededeling.

Gerelateerd

Vereisten voor commissarissen van niet-financiële ondernemingen die otc-derivaten aangaan – herinnering

EMIR-werkgroep van het IBR

Uitstel van termijn voor de indiening van de bijzondere verslagen over de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de EMIR-verordening

Mededeling 2020/12: Opdracht van de commissaris - Toezicht op de naleving van de EMIR Verordening: herziene overeengekomen specifieke werkzaamheden ("agreed-upon procedures")