9 mei 2017

De FSMA heeft ons per brief van 29 maart 2017 een aantal bijkomende toelichtingen verstrekt met betrekking tot de bijzondere verslagen op te stellen door de commissarissen bij bepaalde niet-financiële tegenpartijen.

Te uwer volledige informatie wordt een kopie van deze brief bij onderhavige mededeling gevoegd.

Gerelateerd

Vereisten voor commissarissen van niet-financiële ondernemingen die otc-derivaten aangaan – herinnering

EMIR-werkgroep van het IBR

Uitstel van termijn voor de indiening van de bijzondere verslagen over de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de EMIR-verordening

Mededeling 2020/12: Opdracht van de commissaris - Toezicht op de naleving van de EMIR Verordening: herziene overeengekomen specifieke werkzaamheden ("agreed-upon procedures")