19 december 2017

De Europese EMIR-verordening is van toepassing op niet-financiële ondernemingen die afgeleide contracten afsluiten. De commissarissen van deze niet-financiële ondernemingen zijn onderworpen aan specifieke verplichtingen, zoals onder andere een “signaalfunctie” en “overeengekomen procedures”.
 
Recentelijk heeft de EMIR-werkgroep van het IBR een feedback meeting gehad met de FSMA omtrent de voorlopige vaststellingen van de tot nu toe overeengekomen procedures in het kader van de EMIR-verordening.
 
De FSMA heeft de aandacht gevestigd op een aantal punten en te ondernemen acties kwamen daaruit naar boven.

Gerelateerd

Uitstel van termijn voor de indiening van de bijzondere verslagen over de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de EMIR-verordening

Mededeling 2020/12: Opdracht van de commissaris - Toezicht op de naleving van de EMIR Verordening: herziene overeengekomen specifieke werkzaamheden ("agreed-upon procedures")

Mededeling 2019/13: Inwerkingtreding van Verordening EU/2019/834 (EMIR-REFIT)