19 december 2017

De Europese EMIR-verordening is van toepassing op niet-financiële ondernemingen die afgeleide contracten afsluiten. De commissarissen van deze niet-financiële ondernemingen zijn onderworpen aan specifieke verplichtingen, zoals onder andere een “signaalfunctie” en “overeengekomen procedures”.
 
Recentelijk heeft de EMIR-werkgroep van het IBR een feedback meeting gehad met de FSMA omtrent de voorlopige vaststellingen van de tot nu toe overeengekomen procedures in het kader van de EMIR-verordening.
 
De FSMA heeft de aandacht gevestigd op een aantal punten en te ondernemen acties kwamen daaruit naar boven.

Gerelateerd

Vereisten voor commissarissen van niet-financiële ondernemingen die otc-derivaten aangaan – herinnering

EMIR-werkgroep van het IBR

Uitstel van termijn voor de indiening van de bijzondere verslagen over de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de EMIR-verordening

Mededeling 2020/12: Opdracht van de commissaris - Toezicht op de naleving van de EMIR Verordening: herziene overeengekomen specifieke werkzaamheden ("agreed-upon procedures")