9 maart 2018

Het IBR heeft een technische nota uitgewerkt met betrekking tot de verrichtingen die bepaald zijn in het Wetboek van vennootschappen inzake inbreng in natura. Deze technische nota verstrekt toelichting bij de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng (7 december 2001).

In geen geval wijzigen de technische nota’s de bestaande normen noch worden deze erdoor opgeheven.