19 maart 2018

Als bijlage vindt u een technische nota inzake de aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor ten aanzien van een derde in het kader van contractuele opdrachten.

Op voorstel van de Juridische Commissie van het Instituut werd deze technische nota goedgekeurd door de Raad van het Instituut.