11 juni 2018

Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, legt de Raad van het IBR een ontwerp van norm inzake de toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten ter openbare raadpleging voor. Deze openbare raadpleging zal eindigen op 11 augustus 2018.
 
U kunt uw commentaren tot 11 augustus 2018 overmaken via het volgende e-mailadres: tech@ibr-ire.be

Gerelateerd

Mededeling 2022/10: Aandachtspunten met betrekking tot de nieuwe norm permanente vorming

Nieuwe wijziging van de wet van 7 december 2016 – samenvatting van de wijzigingen voor de bedrijfsrevisoren

Camille Luxen, verantwoordelijke juridische zaken IBR

De AML-vragenlijst van het CTR

Opinie van de werkgroep anti-witwassen van het IBR