11 september 2018

Wij hebben het genoegen u te melden dat de collectieve polis die, voor hen die dat willen, de beroepsaansprakelijkheid van de bedrijfsrevisoren dekt en overeengekomen werd met de verzekeraar AIG Europe, via de verzekeringsmakelaars Marsh en Willemot, bijgewerkt werd en dat er een bijkomende optionele verzekeringspolis voor cyberrisico’s wordt aangeboden.
 
Na een herhaling van de rechtsbeginselen met betrekking tot de verzekering burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid, vindt u in deze mededeling een samenvatting van de belangrijkste aanpassingen in de collectieve polis, alsook enkele toelichtingen bij de dekking van de risico’s verbonden aan de verplichtingen als gevolg van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gerelateerd

Nieuwe beroepsdekking: rechtsbijstandverzekering

Stéphanie Quintart, adviseur IBR

Mededeling 2022/06: Nieuwe collectieve polis 'rechtsbijstand 2de rang'

Mededeling 2021/23: Verzekering burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid: verandering van verzekeraar - zelfde voorwaarden, zelfde premies