11 september 2018

Wij hebben het genoegen u te melden dat de collectieve polis die, voor hen die dat willen, de beroepsaansprakelijkheid van de bedrijfsrevisoren dekt en overeengekomen werd met de verzekeraar AIG Europe, via de verzekeringsmakelaars Marsh en Willemot, bijgewerkt werd en dat er een bijkomende optionele verzekeringspolis voor cyberrisico’s wordt aangeboden.
 
Na een herhaling van de rechtsbeginselen met betrekking tot de verzekering burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid, vindt u in deze mededeling een samenvatting van de belangrijkste aanpassingen in de collectieve polis, alsook enkele toelichtingen bij de dekking van de risico’s verbonden aan de verplichtingen als gevolg van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gerelateerd

Arrest hof van beroep te Gent van 17 april 2023 en de aansprakelijkheid van de economische beoefenaar in het kader van de bijstand bij de opmaak van het financieel plan

Steven De Blauwe, adviseur juridische zaken IBR

De impact van het nieuwe burgerlijk wetboek (BW) op M&A transacties: pre contractuele aansprakelijkheid

Daniel Kroes, Erevoorzitter IBR
Aline Gesquiere, Advocaat Monard Law 

IN FORO: Wrongful trading (xx.227 WER): Zware sancties voor bestuurders in de middernachtzone / Tony Herbots

Lieven Acke, bedrijfsrevisor