21 november 2018

We hebben het genoegen om de publicatie op de ICCI-website aan te kondigen van de update van het handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC 1 en wet van 7 december 2016) uitgevoerd door de ISA-ISQC1-werkgroep, die deel uitmaakt van de SME-SMP Commissie.

Vier jaar na de eerste update was het noodzakelijk om het handboek grondig aan te passen teneinde rekening te houden met de wettelijke aanpassingen, de door de confraters geformuleerde bemerkingen en de noodzaak om bepaalde aspecten van het handboek beter te kunnen individualiseren en de pragmatische aanpak te verbeteren.

Dit handboek werd uitgewerkt om de bedrijfsrevisorenkantoren in staat te stellen om beleidslijnen en procedures van interne organisatie vast te stellen, in overeenstemming met de vereisten van de Internationale Standaard inzake kwaliteitsbeheersing 1 (ISQC 1) en de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.

Gerelateerd

Update van modeldocumenten op de website van het ICCI

Advies 2022/01: ISQC 1 en wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem – update van Advies 2021/02

Advies 2021/05: Verduidelijking van de termen “relevante ethische voorschriften” in België – vervanging van advies 2019/07