28 december 2018

Teneinde de zelfstandig werkende bedrijfsrevisoren binnen kleine of middelgrote kantoren te helpen, heeft de Raad beslist een lijst bekend te maken van bedrijfsrevisoren die zich kandidaat stellen voor het uitvoeren bij voormelde bedrijfsrevisoren van:
  1. opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen en/of
  2. opdrachten tot monitoring van hun intern kwaliteitsbeheersingssysteem.
Indien u belangstelling hebt voor één van deze functies (opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar en/of verantwoordelijke voor het monitoringproces van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem), gelieve het IBR hiervan op de hoogte te willen brengen.

Update 23 september 2019: Lijst van bedrijfsrevisoren die zich kandidaat stellen voor het uitvoeren van een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (EQCR) en/of het monitoren van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem (enkel toegankelijk voor bedrijfsrevisoren)

Gerelateerd

Advies 2019/16: ISQC 1 en wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem – vervanging van Advies 2019/04

Advies 2019/04: ISQC 1 en wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem