23 december 2019

Met het Advies 2019/04 heeft de Raad van het IBR de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem in het kader van ISQC 1 en de wet van 7 december 2016 toegelicht.

Dit advies wordt nu vervangen door Advies 2019/16 waarbij de verantwoordelijkheid voor de monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem wordt verfijnd. Het verschil met Advies 2019/04 is dat nu wordt verduidelijkt dat de bedrijfsrevisor die verantwoordelijk is voor de monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem niet betrokken kan zijn bij de inspectie “ex post” van individuele dossiers waarin hij is tussengekomen, hetzij als persoon met handtekeningsbevoegdheid (opdrachtpartner), hetzij in zijn hoedanigheid van EQCR.

U vindt hieronder het Advies 2019/16 in een versie met en zonder zichtbare wijzigingen ten opzichte van het Advies 2019/04.