13 mei 2019

Op 9 februari 2017 heeft de FSMA een reglement uitgebracht over de medewerking van bedrijfsrevisoren aan het toezicht op de naleving van de EMIR-verordening door niet-financiële tegenpartijen. Conform dit reglement verrichten de bedrijfsrevisoren controles aan de hand van “Agreed-Upon Procedures” die in overleg met de FSMA zijn uitgewerkt. Inmiddels hebben de bedrijfsrevisoren voor de tweede maal hun verslagen hieromtrent voorgelegd aan de FSMA.

Gerelateerd

Vereisten voor commissarissen van niet-financiële ondernemingen die otc-derivaten aangaan – herinnering

EMIR-werkgroep van het IBR

Uitstel van termijn voor de indiening van de bijzondere verslagen over de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de EMIR-verordening

Mededeling 2020/12: Opdracht van de commissaris - Toezicht op de naleving van de EMIR Verordening: herziene overeengekomen specifieke werkzaamheden ("agreed-upon procedures")