8 juli 2019

Allereerst wenst de Raad de publicatie van advies 2019/12: Toepassingsgebied van de controle- en beoordelingsnormen in herinnering te brengen.

Overeenkomstig de norm van 18 december 2018 met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen[1] heeft de Raad van het IBR twee voorbeelden van opdrachtbrieven en twee voorbeelden van bevestigingsbrieven uitgewerkt die, mits aanpassing en naargelang het geval, kunnen worden gebruikt in het kader van een contractuele controle (redelijke mate van zekerheid) van de financiële overzichten van een kmo of kleine vzw of in het kader van een contractuele beoordeling van de financiële overzichten van een kmo of kleine vzw. Deze voorbeelden worden ter beschikking gesteld van de bedrijfsrevisoren op de website van het ICCI in de rubriek “Modeldocumenten”.[1] Cf. overweging 13: “De Instituten zullen een algemeen voorbeeld van een opdrachtbrief (§41) en van een bevestigingsbrief die rekening houdt met de uitgedrukte mate van zekerheid (§69), ter beschikking stellen van de beroepsbeoefenaar”.

Zie ook, meer in het bijzonder met betrekking tot de opdrachtbrief, § 41: “De beroepsbeoefenaar zal de voorbeelden van opdrachtbrieven gebruiken die door zijn instituut ter beschikking worden gesteld of die voor de betrokken beroepsbeoefenaar, in voorkomend geval, door de Koning per besluit zijn vastgesteld.”

Gerelateerd

Actualisering van de brochure “Hoe financier ik de groei van mijn KMO”

Enquête over de digitale transitie en de open banking

Enquête beschikbaar tot 5 september 2022

Mededeling 2022/05: Uitoefening van de opdracht in de hoedanigheid van commissaris in erkende niet-gouvernementele organisaties (organisaties van de civiele maatschappij en organisaties van erkende institutionele actoren) en specifieke controleopdrachten in dezelfde organisaties