27 november 2019

We hebben het genoegen om de publicatie op de ICCI-website aan te kondigen van de vierde update van het handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC-1 en wet van 7 december 2016).

De update beoogt rekening te houden met:

  • het advies 2019/04 van het IBR: ISQC 1 en wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem;
  • de standpunten en beslissingen genomen door het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren met betrekking tot ISQC 1;
  • de wijzigingen in de anti-witwaswetgeving (aanpassing van de norm met betrekking tot de wet van 18 september 2017 betreffende anti-witwassen, die lopende was op het ogenblik van de publicatie van dit handboek, en publicatie in 2019 van de handleiding interne procedures inzake antiwitwassen): schrapping van het hoofdstuk met betrekking tot de anti-witwaswetgeving en verwijzing naar het handboek betreffende de interne procedures met betrekking tot de anti-witwaswetgeving, aanpassing van de referenties en de tekst waar nodig;
  • het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: verwijzingen naar het WVV werden toegevoegd naast de verwijzingen naar het W.Venn.; en
  • opmerkingen ontvangen van bedrijfsrevisoren.

Dit handboek werd uitgewerkt om de bedrijfsrevisorenkantoren in staat te stellen beleidslijnen en procedures van interne organisatie vast te stellen, in overeenstemming met de vereisten van de Internationale Standaard inzake kwaliteitsbeheersing 1 (ISQC 1) en de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.

Gerelateerd

Update van modeldocumenten op de website van het ICCI

Advies 2022/01: ISQC 1 en wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem – update van Advies 2021/02

Advies 2021/05: Verduidelijking van de termen “relevante ethische voorschriften” in België – vervanging van advies 2019/07