26 maart 2020

In het kader van de COVID-19-crisis en volgend op de IBR-mededeling 2020/04, wil het Instituut van de Bedrijfsrevisoren u de signaalfunctie van de commissaris, ook ten opzichte van de FSMA, in herinnering brengen.

U vindt bijgaand de tekst van artikel 12 van de EU-Verordening nr. 537/2014 van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang en tot intrekking van Besluit 2005/909/EG van de Commissie. In België omvat de term “bevoegde autoriteiten die toezicht houden op die organisatie van openbaar belang” de NBB en de FSMA.

Gerelateerd

Panelgesprek rond het ‘nieuwe werken’ in de auditkantoren – 4 video’s

Jan Laplasse - diensthoofd Communicatie IBR

Vergoeding covid 25b – Wallonie : Nieuwe opdracht voor de leden van het ITAA en het IBR

Opdracht van overeengekomen specifieke werkzaamheden in het kader van de COVID-uitkeringen die door de Waalse Regering worden toegekend. ITAA en IBR ontwikkelen verslag van feitelijke bevindingen