28 januari 2021

De Raad van het IBR heeft u, via mededeling 2019/20, de technische nota betreffende de opdracht met betrekking tot de vrijwillige ontbinding van een (i)vzw in het kader van een commissarismandaat meegedeeld.

Deze technische nota werd aangepast als gevolg van de wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de wet van 28 april 2020 tot omzetting van richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen (de zogenaamde “reparatiewet”).

U kan de aangepaste versie (update 14-01-2021) hieronder raadplegen.

Gerelateerd

Terugkeer naar de oude definitie van kapitaalsubsidies voor verenigingen en stichtingen

Alexis Van Bavel, bedrijfsrevisor, voorzitter van de Commissie boekhoudkundige aangelegenheden van het IBR

Verenigingen en stichtingen kunnen worden geconsolideerd!

Johan Christiaens, professor UGent en erebedrijfsrevisor

Vereffening van een VZW - verdeling van het vermogen

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor