4 juni 2024

Ter herinnering, Horizon Europe is het belangrijkste financieringsprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het richt zich op de klimaatverandering, draagt bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en bevordert concurrentievermogen en groei in de EU (Horizon Europe (europa.eu)).

Het programma is de opvolger van het Horizon 2020 programma en betreft de periode 2021-2027. In totaal is er 95,5 miljard euro beschikbaar.

Sinds onze laatste Mededeling 2023/11 over dit onderwerp heeft de Europese Commissie de modelovereenkomst voor Horizon Europe-projecten (v.2-15.04.2024) bijgewerkt en in overeenstemming gebracht met ISRS 4400. Het nieuwe model is gepubliceerd op de website: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/temp-form/report/cfs_en.docx.

Het huidige model bevat nog steeds bepaalde elementen van een controle- of beoordelings-opdracht. Het model kan worden gebruikt op voorwaarde dat gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die het model biedt om de omvang, de uitgevoerde werkzaamheden en het opnemen van "further remarks" verder te verduidelijken.

Voor meer praktische informatie verwijzen wij u naar het door de NBA herwerkte model (v.2-15.04.2024), met de voorgestelde aanpassingen in rood (zie met name het modelverslag vanaf pagina 45): cfs-versie-240415-incl.-nba-reactie.docx (live.com) (in het Engels). Het is aan de confraters om deze suggesties aan te passen aan de concrete situatie waarmee ze worden geconfronteerd.

Gerelateerd

Mededeling 2023/11: Subsidieprogramma Horizon Europe & ISRS 4400

Verklaring van de beroepsbeoefenaar in het kader van de aanvraag van het crisis overbruggingsrecht - ITAA en IBR stellen modelverslag ter beschikking