30 november 2020

De economische gevolgen van de coronavirus maatregelen wegen zwaar op de ondernemers. Om hen zoveel mogelijk te ondersteunen en te vermijden dat ze in zware financiële problemen komen, heeft de overheid een reeks steunmaatregelen uitgewerkt. Voor velen onder hen is die ondersteuning van essentieel belang om te kunnen overleven.

Bepaalde steunmaatregelen worden maar uitgekeerd als de ondernemer een sterk omzetverlies kan aantonen of een bepaald verlies aan bestellingen. In dat geval kan de ondernemer bij zijn aanvraagdossier een verslag van een beroepsbeoefenaar voegen ter ondersteuning van zijn aanvraag. De tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht heropstart is hier een voorbeeld van.

Het belang van een dergelijke verslag, zowel voor de cliënt als voor de overheid is niet te onderschatten. Voor de cliënt garandeert dit de vlotte afhandeling en toekenning van de steunmaatregel. De overheid kan steunen op een objectieve en deskundige attestering en kan in vertrouwen concluderen dat de toekenning van de steunmaatregel overeenkomstig de wettelijke voorwaarden gebeurt. Onterechte uitbetalingen en de ermee gepaard gaande terugvorderingen van steunmaatregelen worden alzo vermeden.  

Gelet op het publiek belang van deze verslagen en de ermee gepaard gaande verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaar, hebben het ITAA en het IBR een modelverslag opgesteld dat de beroepsbeoefenaar in dit kader kan gebruiken. Het modelverslag is gebaseerd op de zogenaamde ISRS 4400, de internationale standaard tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie, gepubliceerd door de Internationals Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) van de International Federation of Accountants (IFAC). Het modelverslag kadert de professionele verantwoordelijkheden van de beroepsbeoefenaar, de door de beroepsbeoefenaar te verrichten werkzaamheden van controletechnische aard en de feitelijke bevindingen die gerapporteerd dienen te worden.

U vindt het modelverslag hier.

U kan de vertaling van ISRS 4400 hier raadplegen.

We herinneren er tot slot aan dat de bedrijfsrevisor en zijn cliënt, overeenkomstig artikel 21 van de wet  van 7 december 2016, een opdrachtbrief dienen op te stellen voorafgaand aan de uitvoering van elke opdracht.

Gerelateerd

Panelgesprek rond het ‘nieuwe werken’ in de auditkantoren – 4 video’s

Jan Laplasse - diensthoofd Communicatie IBR

Vergoeding covid 25b – Wallonie : Nieuwe opdracht voor de leden van het ITAA en het IBR

Opdracht van overeengekomen specifieke werkzaamheden in het kader van de COVID-uitkeringen die door de Waalse Regering worden toegekend. ITAA en IBR ontwikkelen verslag van feitelijke bevindingen