25 mei 2018

In het federaal regeerakkoord van 9 oktober 2014 gaf de regering-Michel aan een vereenvoudiging en modernisering van het Belgisch vennootschapsrecht te beogen. Deze opdracht kwam toe aan de minister van Justitie Koen Geens, in wiens kabinet het wetsontwerp werd voorbereid door o.a. vier experten verbonden aan het Belgisch Centrum voor vennootschapsrecht.
 
Het wetsontwerp dat vandaag in tweede lezing werd goedgekeurd door de ministerraad, houdt rekening met de opmerkingen uit het advies van de Raad van State. De grote krachtlijnen (vereenvoudiging, flexibilisering en aanpassing aan Europese evoluties en tendensen) van het gemoderniseerd vennootschapsrecht blijven de leidraad.

Het nieuw Wetboek komt dus in de laatste rechte lijn. De volgende stappen zijn de voorlegging aan, de bespreking door en de stemming in het federaal parlement. De hoorzittingen zouden nog zijn gepland vóór het zomerreces en de regering mikt op een finale goedkeuring door het parlement in de herfst van 2018.

Bron: Eubelius Nieuwsflash, 25/05/2018

Gerelateerd

Wat verandert er voor vzw’s na de hervorming van het ondernemingsrecht?