7 november 2017

De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) publiceerde een nieuwe toelichtende nota voor de onderworpen entiteiten bedoeld in art. 5 van de ant-witwaswet van 18 september 2017 met betrekking tot de melding van informatie aan de CFI.

Deze toelichting schrapt en vervangt de richtsnoeren van 12 december 2013.

Gerelateerd

Nieuwe wijziging van de wet van 7 december 2016 – samenvatting van de wijzigingen voor de bedrijfsrevisoren

Camille Luxen, verantwoordelijke juridische zaken IBR

De AML-vragenlijst van het CTR

Opinie van de werkgroep anti-witwassen van het IBR

Het CTR legt de bedrijfsrevisoren een periodieke vragenlijst voor over de voorkoming van witwassen van geld en de financiering van terrorisme