28 juni 2011

Deze omzendbrief is opgeheven.

Hierbij vindt u de omzendbrief 2011/7 van de Voorzitter van 28 juni 2011 betreffende de richtlijnen met betrekking tot de implementatie van de Norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren d.d. 4 februari 2011 inzake de toepassing van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Gerelateerd

Antiwitwas: wijzigingen aan de toegang tot het UBO-register en voornaamste lessen uit de studienamiddag

Camille Luxen, Attaché Juridische zaken IBR

Het vormingsprogramma 2023-2024 staat online!

Beslissing HREB na lange en moeizame procedure: weigering tot goedkeuring effectennorm en onontvankelijkheid normen omzetting, fusies-splitsingen en ontbinding