16 juli 2012

Ter gelegenheid van de kwaliteitscontroles heeft de Raad van het Instituut vastgesteld dat talrijke revisorale verslagen opgesteld naar aanleiding van een controleopdracht over een inbreng of een quasi-inbreng van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfstak tekortkomingen vertonen wat het verkrijgen van de fiscale en sociale certificaten betreft.

Gerelateerd

Advies 2023/06: Analyse van de uitzonderingen op het opstellen van een revisoraal verslag inzake inbreng in natura – vervanging van advies 2021/11

Mededeling 2022/05: Uitoefening van de opdracht in de hoedanigheid van commissaris in erkende niet-gouvernementele organisaties (organisaties van de civiele maatschappij en organisaties van erkende institutionele actoren) en specifieke controleopdrachten in dezelfde organisaties

Het belang en de vier kenmerken van een goed gedocumenteerd controledossier

Interview met de secretaris-generaal van het CTR, mevr. Ann De Roeck