17 juli 2012

Op 29 juni 2011 keurde het Vlaams Parlement het decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof goed, hierna Rekendecreet genoemd.

Het Rekendecreet voert een nieuw boekhoudsysteem voor de Vlaamse overheid in, waarbij vereenvoudiging, verantwoordelijkheid en transparantie de kernbegrippen zijn.

Gerelateerd

Omzendbrief 2015/07: Vlaams Rekendecreet - uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 9 oktober 2015 betreffende controle en single audit die van toepassing is op de universiteiten, hogescholen en een aantal andere ambtshalve geregistreerde instellingen voor hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap

Omzendbrief 2015/06: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2015 Vlaamse overheid

Mededeling 2015/01: Rekendecreet - gebruik van een verkort rapporteringsjabloon jaarrekening