11 februari 2013

Herinneringsmededeling: Vlaams Rekendecreet - uitbreiding van de taken van de bedrijfsrevisoren

Gerelateerd

Omzendbrief 2015/07: Vlaams Rekendecreet - uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 9 oktober 2015 betreffende controle en single audit die van toepassing is op de universiteiten, hogescholen en een aantal andere ambtshalve geregistreerde instellingen voor hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap

Omzendbrief 2015/06: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2015 Vlaamse overheid

Mededeling 2015/01: Rekendecreet - gebruik van een verkort rapporteringsjabloon jaarrekening