14 november 2013

Onderhavige omzendbrief wil de bedrijfsrevisor wijzen op de specifieke vereiste werkzaamheden die in het kader van de uitvoering van zijn opdracht over de inbreng in natura van de schuldvordering als gevolg van de uitkering van de reserves, in toepassing van de in artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde procedure, moeten worden toegelicht.

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de controle van de regelmatigheid van de uitkering van de reserves in het licht van het Wetboek van vennootschappen, meer bepaald binnen de perken voorzien in de artikelen 320 (BVBA), 429 (CVBA) en 617 (NV) van het Wetboek van vennootschappen.

Gerelateerd

Advies 2023/06: Analyse van de uitzonderingen op het opstellen van een revisoraal verslag inzake inbreng in natura – vervanging van advies 2021/11

Update brochure 'Inbreng in natura'

Goedkeuring van de norm inbreng in natura en quasi-inbreng