15 november 2013

In samenspraak met de andere controleactoren van het single audit concept, is de Raad van het Instituut van oordeel dat de bedrijfsrevisoren de 'Leidraad Interne Controle/Organisatiebeheersing' dienen te hanteren als gepast referentiekader voor de controle van het aangepaste karakter en de werking van de administratieve en boekhoudkundige organisatie, gericht op de productie van financiële rapportering en het formuleren van aanbevelingen over vastgestelde tekortkomingen inzake organisatiebeheersing in een 'management letter' formuleren.

Gerelateerd

Omzendbrief 2015/07: Vlaams Rekendecreet - uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 9 oktober 2015 betreffende controle en single audit die van toepassing is op de universiteiten, hogescholen en een aantal andere ambtshalve geregistreerde instellingen voor hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap

Omzendbrief 2015/06: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2015 Vlaamse overheid

Mededeling 2015/01: Rekendecreet - gebruik van een verkort rapporteringsjabloon jaarrekening