29 juni 2022

Het ITAA heeft een opleidingsprogramma opgesteld voor de economische beroepen inzake de juridische kennis voor gerechtsdeskundigen overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2018. Het programma is goedgekeurd door de FOD Justitie, en, indien u de evaluatietest met succes afrondt, zal u het getuigschrift behalen dat vereist is om de inschrijving in het nationaal register van gerechtsdeskundigen aan te vragen.

Dit opleidingsprogramma kan ook interessant zijn voor degenen onder u die een voorlopige inschrijving in het register hebben en die vóór 30 november 2022 een permanente inschrijving in het register zullen moeten aanvragen, waarbij het getuigschrift van de juridische kennis vereist is.  

Het opleidingsprogramma (36 uur) in de vorm van webinars (waarvan 5,5 uur ter plaatse aangeboden), die nadien ook als webinars beschikbaar zijn.

Het Koninklijk Besluit voorziet in een opleidingsprogramma van 36 uur:

 1. Rechterlijke organisatie, algemene principes van burgerlijk procesrecht, algemene principes van het bewijsrecht en de bewijsmiddelen in burgerlijke zaken (6 uren);
 2. Algemene principes van strafprocesrecht, algemene principes van bewijsrecht in strafzaken en vooronderzoek in strafzaken (6 uren);
 3. Minnelijk en gerechtelijk deskundigenonderzoek, arbitrage en bemiddeling. Het nationaal register voor gerechtsdeskundigen (4 uren);
 4. Aanstelling van de deskundige, verloop van het onderzoek en het verslag in burgerlijke zaken, tussenkomst van de rechter, erelonen en kosten in burgerlijke zaken (10 uren);
 5. Aanstelling van de gerechtsdeskundige, verloop van het onderzoek en verslag in strafzaken, wettelijke vergoeding en tarifering van prestaties in strafzaken (6 uren);
 6. Aansprakelijkheid, verzekering en deontologie van de gerechtsdeskundige (4 uren).

De opleiding is in de vorm van webinars beschikbaar die op elk moment tijdens de geplande periode kunnen worden bekeken en de mogelijkheid bieden om vragen aan de spreker te stellen. Er zullen per team sessies van een uur worden georganiseerd om de vragen van de deelnemers te beantwoorden.

Het programma bestaat uit 4 delen:

Deel I Het kader van het deskundig onderzoek en gerechtsdeskundige worden
Deel II Strafzaken
Deel III Burgerlijke geschillen
Deel IV De risico's van het deskundige onderzoek

Gedetailleerd programma 

IBR-leden kunnen zich hier inschrijven (uiterste inschrijfdatum: 17 augustus 2022)

Voor een goed begrip van de onderwerpen die in de verschillende sessies aan bod komen, is het sterk aanbevolen slechts één opname tegelijk te bekijken en bij voorkeur in de volgorde die in het programma is aangegeven. Het is mogelijk een webinar te onderbreken en op een later tijdstip verder te kijken.. Het is ook mogelijk om het verschillende keren te bekijken. Het gebruik is strikt persoonlijk.

Praktisch

Duur van de opleiding

vanaf 29.06.2022 tot 07.11.2022

 

Sessies ter plaatse, die nadien als webinars beschikbaar zijn:  

Op 31-08-2022 zullen de volgende sessies ter plaatse georganiseerd worden: ;

 • Praktijk van financiële deskundigen verslagen in strafzaken (2,5 uur)
 • Praktijk van deskundig onderzoek in burgerlijke zaken: praktische oefeningen (3 uur)

 

Plaats en datum van de evaluatietest

De evaluatietest vind plaats in de lokalen van het ITAA/IBR (6e verdieping), E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel:

 • 19.09.2022, van 9:00 tot 12:00, of, als alternatief,
 • 24.10.2022, van 9:00 tot 12:00, voor de evaluatietest
 • 07.11.2022, van 9:00 tot 12:00, voor de herkansing

 

Permanente vorming

Aangezien de webinars op uitgestelde basis beschikbaar zijn, zullen de attesten permanente vorming pas eind december 2022 opgesteld worden, zelfs als u het webinar vóór die datum hebt bekeken.

 

Prijs

1.600 EUR 

De debetnota wordt pas na de opleiding opgesteld. U dient niet op voorhand te betalen.

 

Subsidies

Vlaams Gewest - Kmo-portefeuille - ITAA-registratienummer: DV.O241925

Brussel-Hoofdstad: er zijn geen subsidies voor dit soort opleiding

 

Algemene voorwaarden

De voorwaarden met betrekking tot de deelname aan de seminars, de betaling, de annulering, het vormingsattest, enz. vindt u in de algemene voorwaarden.

 

Inschrijving

IBR-leden kunnen zich hier inschrijven (uiterste inschrijfdatum: 17 augustus 2022)

 

Contact
Vragen over de opleiding of over uw inschrijving, kunt u stellen aan de Cel opleidingen van het ITAA via education@itaa.be

 

Gerelateerd

Het European Expertise and Expert Institute (EEEI)

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

Basisopleiding 2024 voor de economische beroepen inzake de juridische kennis voor gerechtsdeskundigen

Permanente vorming voor gerechtsdeskundigen Programma 2024